Hong Kong1936 Government of Hong Kong $1


1945 Government of Hong Kong $1


1941 Government of Hong Kong 1 Cent


1941 Government of Hong Kong 5 Cents


1941 Government of Hong Kong 10 Cents


1977 Hong Kong HSBC $10 Radar Number NU 559955