Malaya1941 Malaya 1 Cent: 4 Colour Varieties1941 Malaya 1 Cent Dot Variety1941 Malaya 1 Cent Unlisted Dot Variety PMG 66 EPQ


1941 Malaya 5 Cents Variety B & B Counterfeit: Brown Paper


1941 Malaya 5 Cents Variety B & B Counterfeit: White Paper


1941 Malaya 5 Cents Variety B & C


1941 Malaya 5 Cents Variety B & D: Colour Error1941 Malaya 5 Cents Variety B & D Unlisted Dot Variety1941 Malaya 5 Cents Variety B & E


1941 Malaya 10 Cents Variety B: 2 Colour Varieties 


1941 Malaya 10 Cents Variety C 1941 Malaya 20 Cents Variety B & C1941 Malaya 20 Cents Variety B Unlisted Dot Variety


1941 Malaya 50 Cents Variety A & A: A/1 First Prefix


1941 Malaya 50 Cents Variety B & B: A/37 Last Prefix


1941 Malaya 50 Cents Variety B & C1941 Malaya 50 Cents Variety B & D: A/38 First Prefix Portrait Error


1941 Malaya 50 Cents Variety B & D: A/40 Last Prefix1941 Malaya $1 D/18 & H/19 Prefix: 2 Colour Varieties1941 Malaya $5 Low Serial Radar Number B/12 000454 PMG 66 EPQ